Тимови и већа

СТРУЧНА ВЕЋА

ШКОЛСКА 2019/2020.ГОДИНА

СТРУЧНО ВЕЋЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

1. ЕМИЛИ ХРОМИШ, руководилац

2.МАРИЈА ТРТИЋ

3. МЕЛАНИЈА САЛАМУН

4. ЈЕЛЕНА КУХАР

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

1.ТАЊА ПАП, руководилац

2.ДУШИЦА БОЖИЋ

3.АЛЕКСАНДРА ВУКОВИЋ

4. АНДРЕА ЊЕГОШЕВИЋ

5. МАРИЈАНА ВАСИЋ

СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ

1. МАЈА ДРАКУЛИЋ

2. БИЉАНА КНЕЖЕВИЋ

3. БЛАЖЕНКА ТИМКО СТАНКОВИЋ

4. ЗОРИЦА КОСЈЕРИНА

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВЕ ХЕМИЈЕ И БИОЛОГИЈЕ

1. ОЛИВЕРА МИТИЋ,руководилац

2.ТАЊА ЈАНКОВИЋ

3. САЊА МИРАЖИЋ

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВЕ ГЕОГРАФИЈЕ И ИСТОРИЈЕ

1. ЉУБИЦА СИМИЋ

2. МИЛИЦА МАРИНКОВ,руководилац

3. ЗДЕНКО КИРАЉ

4. АЛЕКСАНДАР БАБОРАЦ

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВЕ ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

1. ТАТЈАНА ПЕРОВИЋ, руководилац

2. ТАТИАНА БАРНА

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВЕ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

1. МАЈА САМАРЏИЋ

2. МЕЛАНИЈА МИХЊАК, руководилац

3.ОСКАР ПУРГИЋ

4. ДРАГАНА ДИЦКОВ

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВЕ ТЕХНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА И ИНФОРМАТИКЕ

1. ВЛАСТИМИР ТОТ,руководилац

2. ЈУГОСЛАВА РАЂЕН

3. ЈЕЛЕНА МИТИЋ

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА

1. МАРИЈАНА САМАРЏИЋ

2. РАДОМИР СТОЈАНОВИЋ,руководилац

3. ЗОРАН ТОТ

ОДЕЉЕНСКА ВЕЋА

ШКОЛСКА 2019/2020. ГОДИНЕ

ПРВИ РАЗРЕД

I-1 СВЕТЛАНА ШОВЉАНСКИ

I-2 ДРАГАНА МАРИНКОВ

I-3 ЈЕЛЕНА КУХАР

ДРУГИ РАЗРЕД

II-1 ЈУЛКИЦА ЉИЉАНИЋ

II-2 ЕМИЛИ ХРОМИШ

ТРЕЋИ РАЗРЕД

III-1 МАРИЈА ТРТИЋ

III-2 ЈЕЛЕНА САЛАГ

III-3 АЛЕКСАНДАР ЖИВАНОВ

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

IV-1 АНА ПАВЛОВИЋ

IV-2 ЕДА ДУЈАКОВИЋ

IV-3 МЕЛАНИЈА САЛАМУН

ПЕТИ РАЗРЕД

V-1 ОСКАР ПУРГИЋ

V-2 ОЛИВЕРА МИТИЋ

V-3 МЕЛАНИЈА МИХЊАК

ШЕСТИ РАЗРЕД

VI-1 МАРИЈАНА САМАРЏИЋ

VI-2 РАДОМИР СТОЈАНОВИЋ

СЕДМИ РАЗРЕД

VII -1 МАРИЈАНА САМАРЏИЋ

VII-2 ТАТЈАНА ПЕРОВИЋ

VII-3 ТАТИАНА БАРНА

VII-4 ТАТЈАНА ПАП

ОСМИ РАЗРЕД

VIII-1 ДРАГАНА ДИЦКОВ

VIII-2 МАЈА ДРАКУЛИЋ

VIII-3 ДАНИЈЕЛА САМАРЏИЋ

VIII -4 МИЛИЦА МАРИНКОВ

TИМ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

1. ВУКИЦАПЕТРОВИЋ

2.МАРИЈА ТРТИЋ

3. ТАЊА ПАП

4.ЈЕЛЕНА КУХАР

5.АЛЕКСАНДАР ЖИВАНОВ

6. ЕДА ДУЈАКОВИЋ

7.НАТАША КУЛАЧИН – САВЕТ РОДИТЕЉА

8. ДАНГУБИЋ МИЛИВОЈ-ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА

ТИМ ЗА СМОВРЕДНОВАЊЕ

1. ВУКИЦА ПЕТРОВИЋ

2. ЈУЛКИЦА ЉИЉАНИЋ

3.МАЈА ДРАКУЛИЋ

4. ТАЊА ПЕРОВИЋ

5. ЈУГОСЛАВА РАЂЕН

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

1.ВУКИЦА ПЕТРОВИЋ

2. СОЊА ШАНТА

3. АНДРЕА ЊЕГОШЕВИЋ

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИЈУ

1.СОЊА ШАНТА

2. АНА ПАВЛОВИЋ

3.БОЈАНА ЦВИЈАНОВИЋ

4. ОЛИВЕРА МИТИЋ

5. ДРАГАНА ДИЦКОВ

6.СВЕТЛАНА ШОВЉАНСКИ

7.БИЉАНА РАДИШИЋ, РОДИТЕЉ

ТИМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И СУЗБИЈАЊЕ НАСИЉА

1. РАДОМИР СТОЈАНОВИЋ

2. ЕДА ДУЈАКОВИЋ

3. ДИМИТРИЈЕ КРНЕТА

4. ОСКАР ПУРГИЋ

5. МАРИЈАНА ВАСИЋ

6. СОЊА ШАНТА

7. МАРИЈА ТРТИЋ

8. АЛЕКСАНДАР ЖИВАНОВ

9. ВУКИЦА ПЕТРОВИЋ

ТИМ ЗА БРИГУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И УРЕЂЕЊУ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА

1.ЈЕЛЕНА КУХАР

2. ЈЕЛЕНА МИТИЋ

3. ТАЊА ПЕРОВИЋ

4. ВЛАСТИМИР ТОТ

5. ОЛИВЕРА МИТИЋ

6. ЗОРАН ТОТ

ТИМ ЗА СОЦИЈАЛНУ И ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТЕ

1. ЕДА ДУЈАКОВИЋ

2. АНДРЕА ЊЕГОШЕВИЋ

3.МАРИЈА ТРТИЋ

ТИМ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

1. ДРАГАНА ДИЦКОВ                   6. ЉУБИЦА СИМИЋ

2. МАЈА САМАРЏИЋ                     7. ОЛИВЕРА МИТИЋ

3. БИЉАНА КНЕЖЕВИЋ               8. ТАЊА ЈАНКОВИЋ

4. МАЈА ДРАКУЛИЋ

5. МИЛИЦАМАРИНКОВ

ТИМ ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ

1. ТАТИАНА БАРНА

2. МЕЛАНИЈА МИХЊАК

3. ТАТЈАНА ПЕРОВИЋ

4. ДРАГАНА ДИЦКОВ

5. ОСКАР ПУРГИЋ

6. ДРАГАНА МАРИНКОВ

7. СВЕТЛАНА ШОВЉАНСКИ

ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ

1. ДАНИЈЕЛА САМАРЏИЋ

2. ВЛАСТИМИР ТОТ

3. БИЉАНА КНЕЖЕВИЋ

4. ВУКИЦА ПЕТРОВИЋ

ТИМ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ШКОЛЕ У НАЦИОНАЛНЕ И МЕЂУНАРОДНЕ ПРОЈЕКТЕ

1. ВУКИЦА ПЕТРОВИЋ

2. МАРИЈА ТРТИЋ

3. ТАТЈАНА ПАП

ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

1. ДРАГАНА ДИЦКОВ

2. ВУКИЦА ПЕТРОВИЋ

3. ДУШИЦА БОЖИЋ

4. СВЕТЛАНА ШОВЉАНСКИ

ТИМ ЗА САРАДЊУ САРАДЊУ СА РОДИТЕЉИМА

1. ДРАГАНА ДИЦКОВ

2. ДИМИТРИЈЕ КРНЕТА

3. МАЈА САМАРЏИЋ

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

1. ОСКАР ПУРГИЋ

2. СОЊА ШАНТА

3. ЉУБИЦА СИМИЋ

ТИМ ЗА РАЗВОЈ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ

1. МАРИЈАНА САМАРЏИЋ

2. РАДОМИР СТОЈАНОВИЋ

3. ЗОРАН ТОТ

ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

1. МАЈА САМАРЏИЋ

2.ДИМИТРИЈЕ КРНЕТА

3. МАРИЈАНА САМАРЏИЋ

4. ДРАГАНА ДИЦКОВ

ПРОЈЕКТНИ ТИМОВИ

,,ЗАЈЕДНО КА СРЕДЊОЈ ШКОЛИ“

1. ВУКИЦА ПЕТРОВИЋ

2. СОЊА ШАНТА

3.ДРАГАНА ДИЦКОВ

4. БИЉАНА КНЕЖЕВИЋ

5. МЕЛАНИЈА МИХЊАК

6. ОСКАР ПУРГИЋ

7.ОЛИВЕРА МИТИЋ

ДЕЧИЈЕ ДРУШТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ДРУГЕ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ

ПОДМЛАДАК ЦРВЕНОГ КРСТА

1. МЕЛАНИЈА САЛАМУН

2. МАЈА ДРАКУЛИЋ

3. АЛЕКСАНДАР ЖИВАНОВ

4. МИЛИЦА МАРИНКОВ

ВРШЊАЧКИ ТИМ

1. БИЉАНА КНЕЖЕВИЋ

2. ЛИДИЈА КУХАР

3. ДИМИТРИЈЕ КРНЕТА

ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ

1. ЛИДИЈА КУХАР

2. ДАНИЈЕЛА САМАРЏИЋ

РАСПОРЕД ЧАСОВА

1. ЗОРИЦА КОСЈЕРИНА

ЗАПИСНИЧАР

1. МЕЛАНИЈА САЛАМУН

676147
No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31