Ко смо данас

Ко смо данас

rsz bez naslova2

МИСИЈА ШКОЛЕ

Унапређивање квалитета рада, комуникације, сарадње као и добрих међуљудских односа су вредности које негујемо и одржавамо као темеље на којима градимо нашу визију. Школа представља централно место за развијање и неговање толеранције обичаја, културе и традиције народа који у Ђурђеву живе.

ВИЗИЈА ШКОЛЕ

У времену које долази је видимо као савремено опремљену школу која је окренута „од садашњости – ка будућности“ у којој сваки ученик има своје место за учење.

ВРЕДНОСТИ ШКОЛЕ

Толеранција, поштовање, саосећање, промене, развој и уважавање различитости су вредности на којима развијамо нашу школу усмерену на:

  •          Стварање услова који ће водити повећању доступности квалитетног образовања за све, а посебно за маргинализоване групе – ону децу која су због свог етничког порекла, социјалне депривације, менталних способности, инвалидитета или болести маргинализовани, дискриминисани или сегрегисани.
  •          Развијање и промоција модела инклузивног приступа образовању.
  •          Унапређивање и развијање квалитетног мултикултуралног суживота.
  •          Повећање компетенција ученика за укључивање у живот заједнице и повећавање и унапређивање компетенција наставника за рад са децом са различитим потребама и децом која потичу из различитих културних миљеа.

ШКОЛА ДАНАС

Настава је организована као разредна од првог до четвртог разреда са 11 одељења и као предметна од петог до осмог разреда са 16 одељења,  на два наставна језика: српском и русинском. Ученици ромске националности чине 15% од укупне популације ученика, па ромски језик изучавају као изборни предмет.

Од 2015-16 године и русински језик се организује као изборни предмет за ученике првог и другог разреда разредне наставе. Школа нема комбинованих ни издвојених одељења, као ни продужени боравак.  

Обзиром да је један од приоритета школе подизање капацитета за развијање инклузивне средине, школа поред редовног васпитно образовног рада у оквиру првог и другог циклуса, организовала и функционално основно образовање одраслих које је у школи из пројекта „Друга шанса“ прешло у један од Програма рада који се у школи реализовао у периоду од 2012-2017 године. 

ПРОЈЕКТИ У ШКОЛИ

Поред редовног васпитно-образовног рада са ученицима, запослени у школи су последњу деценију и дуже реализовали много пројеката како би унапредили квалитет рада школе, обезбедили што боље услове за своје ученике и пратили савремене токове стратегије образовања.

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СУ ДО САДА РЕАЛИЗОВАНИ ИЛИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У НАШОЈ ШКОЛИ:

1. Школско развојно планирање 2003

2. Школа без насиља 2006

3. АЦЕС 2010

4. Програм за чистије и зеленије школе у Војводини

5. Дилс-Реф „Образовна инклузија Рома 2011

6. „Друга шанса“ ФООО 2012-2017

7. Регионална подршка инклузивном образовању 2013-2015

8. „Развионица“ 2014-2015

9. „Наставник као рефлексивни истраживач“ 2015

10. „Заједно ка средњој школи“ 2017-2019

11. „Подстицање демократске културе у школама“ 2017-2019

651962
No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31